Zgłoszenie reklamacji/zwrotu


Dane osobowe

Podaj swoje dane osobowe

1. W przypadku wszczęcia postępowania tytułem gwarancji producenta w trakcie jego realizacji spółka x-kom występuje wyłącznie jako pośrednik. Warunki gwarancji (termin, forma zakończenia, koszt obsługi serwisowej) określa gwarant. Powyższe postanowienia nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Konsumenta, wynikających z tytułu rękojmi za wady rzeczy, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 23.03.1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U.2016 r., poz. 380 ze zm.). W przypadku nieuznania reklamacji z tytułu gwarancji przez Producenta lub nieuzasadnionej reklamacji z tytułu gwarancji, Klient zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty wiążące się z procedurą gwarancyjną.
2. Podstawę nieuwzględnienia roszczeń reklamacyjnych Klienta może stanowić każde uszkodzenie mechaniczne reklamowanego urządzenia, choćby stwierdzone zostało dopiero w serwisie technicznym docelowym, a nie zostało ujawnione w czasie przyjmowania reklamacji przez pracownika spółki x-kom. Niniejszym informujemy, że wszelkie uszkodzenia mechaniczne wynikłe z winy użytkownika mogą mieć charakter postępowy i stopniowo mogą prowadzić do pogorszenia się stanu przedmiotu.
3. Przed przekazaniem spółce x-kom reklamowanego urządzenia należy usunąć karty SIM, karty SD, wszelkie dodatkowe akcesoria (etui, zawieszki, folie ochronne, szkło hartowane) oraz dezaktywować funkcje, które blokują dostęp do sprzętu (FMI, konto Google, hasła). Pozostawienie powyższych dodatkowych towarów i funkcji może spowodować znaczne wydłużenie procesu naprawy, a nawet ją uniemożliwić. Sprzedawca może dokonać usunięcia dodatkowego akcesorium urządzenia, jeżeli będzie tego wymagała weryfikacja produktu.
4. Niniejszym informujemy, że każda naprawa wiąże się z ryzykiem utraty danych znajdujących się na urządzeniu stanowiącym przedmiot reklamacji. Wskazane dane stanowią wyłączną własność klienta, wobec czego sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. Zgłaszający przed przekazaniem spółce x-kom reklamowanego urządzenia jest zobowiązany do zabezpieczenia/ usunięcia danych osobowych znajdujących się w tym urządzeniu (zdjęć, plików, filmów itp. ). Ochrona danych osobowych nie wymaga przywracania ustawień fabrycznych w urządzeniu.
5. Osoba zgłaszająca reklamację, a nie będąca nabywcą produktu od spółki x-kom może zostać zobowiązana do przedstawienia potwierdzenia własności produktu poprzez okazanie m.in. umowy sprzedaży, pełnomocnictwa lub innego dokumentu określającego własność.
6. x-kom sp. z o.o. zwraca szczególną uwagę na sposób przetwarzania i ochronę danych osobowych Klienta i wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Podanie przez Klienta danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwa obsługa zgłoszenia reklamacyjnego. Wszelkie szczegóły dot. prywatności i ochrony danych osobowych, w tym obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, dostępne są pod adresem https://www.x-kom.pl/polityka-prywatnosci, a także w formie papierowej w naszym salonie.

Zgłoszone produkty

Przedmiot zlecenia Numer wewnętrzny Numer seryjny Data sprzedaży Dokument sprzedaży
Ładowanie danych z serwera

Zgłoś kolejny produkt


1. Przedmiot zlecenia

Uzupełnij dane dotyczące produktu


2. Informacje o zakupie

Uzupełnij dane dotyczące zakupu


3. Szczegóły zgłoszenia

Uzupełnij dane dotyczące zgłoszenia

Plik Opcje
Ładowanie danych z serwera
Dodaj załącznik

2. Informacje o zakupie

3. Szczegóły zgłoszenia


Przedmiot zlecenia Numer wewnętrzny Numer seryjny Data sprzedaży Dokument sprzedaży
Ładowanie danych z serwera


Przedmiot zlecenia Typ zlecenia Numer zlecenia Opis zlecenia
Ładowanie danych z serwera